نمی‌خواستم نویسنده باشم

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

جویس

نمی‌خواستم نویسنده باشم

نمی‌خواستم نویسنده باشم

تام مک‌گری مرا با جویس آشنا کرد. او بسیار خودمانی بود. این صحنه در خاطرم حک شده: از ملاقات جویس برمی‌گشتم. حسابی خسته بودم و به “اکول نرمال” برگشتم، مثل همیشه در بسته بود و مجبور شدم از نرده‌ها بالا بروم. از همان روز به بعد مرتب همدیگر را می‌دیدیم. شماره...