skip to Main Content
شهر سریع یا شهر شاد، انتخاب شما چیست؟
۷ شهریور ۱۳۹۸
«سرعت» کلید واژه توسعه شهری‌ست. در این یادداشت با پیش کشیدن «جنبش شهر آرام» این رویکرد نسبت به توسعه شهری به چالش کشیده می‌شود چرا که پژوهش‌ها می‌گویند شهرهای آرام مردمی مهربان‌تر و با شفقت دارند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗