skip to Main Content
گزارشی از پایان‌نامه‌فروشی که با وجود ابلاغ قانون مقابله با تخلفات علمی همچنان ادامه دارد
بازار پایان‌نامه‌فروش‌ها، همچنان داغِ‌داغ
۱۶ مهر ۱۳۹۶
اگرچه لایحه مقابله با تخلفات علمی تبدیل به قانون و ابلاغ شده اما در میدان انقلاب اثری از تغییر در این بازار به چشم نمی‌خورد و مدیران دفاتر هم‌چنین قوانینی را جدی نمی‌گیرند. ماجرایی که یک‌سال پیش و با حذف ۵۸ مقاله محققان ایرانی از هفت نشریه علمی معتبر دنیا آن‌هم به دلیل تقلب علمی آغاز شد و با گزارش مجله ساینس از بازار پایان‌نامه‌فروشی در ایران ابعاد جهانی پیدا کرد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗