skip to Main Content
چرا مردم سیاه‌پوست باید دوشادوش فلسطین بایستند؟
۵ شهریور ۱۳۹۳
به‌عنوان روزنامه‌نگار روزنامه‌ی استانفورد دیلی، شانس این را داشتم که دستگیری و بازداشت فادی قران را پوشش خبری دهم؛ در این فرآیند، چشمانم به روی تعارضی تام گشوده شد که تا آن زمان از آن بی‌خبر بودم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗