skip to Main Content
روایت خشونت‌های خانوادگی علیه زنان در نبود حاکمیت قانون
۲۷ آذر ۱۴۰۰
صغرا اولین کودکش را در شکم داشت که همسرش به بیرون از کشور رفت. خروج همسر صغرا از افغانستان، آغاز بدبختی‌های او بود. او سه سال در خانه پدرش بود. صغرا می‌گوید که همسر او و خانواده‌اش وی را هیچ‌گونه حمایتی نکرده و به کودکش نیز هزینه‌ و مصرف زندگی را نداده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗