skip to Main Content
پژوهشگران جنگ از «آیین‌نامه نظارت بر تولید و نشر آثار ادبی و تاریخی دفاع مقدس» می‌گویند
آیین‌نامه نظامی تاریخ جنگ را ذبح می‌کند؟
۱۱ بهمن ۱۳۹۷
ستاد کل نیروهای مسلح «آیین‌نامه نظارت بر تولید و نشر آثار ادبی و تاریخی دفاع مقدس» را منتشر کرده است. در این آیین‌نامه موضع‌گیری‌های خاصی در مورد جنگ و تشکیک در پیروزی ایران یا مطرح کردن لزوم پایان جنگ ممنوع شده است. الهام عدیمی درباره تبعات این آیین‌نامه با پژوهشگران حوزه جنگ گفتگو کرده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗