skip to Main Content
وبلاگ میدان فلسطین به تازگی گفتگویی با گروه تریو جبران داشته است؛ سه برادر فلسطینی- سمیروسام و عدنان- که در نوازندگی عود شهرت دارند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗