skip to Main Content
بررسی روان‌شناختی تاثیرات بازی‌های ویدئویی
بازی‌های ویدئویی؛ مخرب یا سودمند؟
۲۷ شهریور ۱۳۹۷
از ابتدای ظهور پدیده‌ی بازی‌های ویدئویی، پژوهش‌های بسیاری در رابطه با تاثیرات این تکنولوژی به‌روی افراد مختلف به ویژه کودکان صورت گرفته است. این متن هم بر اساس تحقیقات نویسنده، سعی در بررسی این موضوع از دیدگاه‌های مختلف روان‌شناختی دارد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗