skip to Main Content
این سه نفر: سارتر و پاسترناک و باب دیلان
خنیاگر امریکایی نوبل ادبیات را نمی‌خواهد
۲۸ مهر ۱۳۹۵

امشب در ال پاسو روی صحنه می‌رود، برای اهالی تگزاس می‌خواند و به سیاق همه‌ی این چند روز لب از لب نمی‌گشاید و فقط آواز می‌خواند و حرفی از پذیرفتن جایزه‌ی ادیبان یا رد کردنش نمی‌زند، او همچنان خنیاگر است.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗