skip to Main Content
علی‌رغم این‌همه: اهمیت آثار جیمز جویس از منظر ‌تری ایگلتون
از سرزمین اسطوره و سیب‌زمینی
۲۳ آذر ۱۳۹۳

تری ایگلتون در فصلی از کتاب «مقدمه‌ای بر رمان انگلیسی» که در سال 2005 منتشر کرده است درباره جیمز جویس مواردی را مطرح می‌کند که تا کنون کم‌تر مورد توجه قرار گرفته‌است. به‌ویژه آن‌که تأثیر وضعیت اجتماعی و سیاسی ایرلند را بر تولیدات ادبی نویسندگان ایرلندی و در این مورد خاص، جیمز جویس بررسی می‌کند.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗