انقلاب بدون انقلابیون

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

انقلابیون

تعداد مطالب: 1

انقلاب بدون انقلابیون

انقلاب بدون انقلابیون

انقلاب‌های سال‌های اخیر چرا نهایتاً شكل دیگری به خود می‌گیرند؟ در اینجا آصف بیات تلاش دارد این انقلاب‌ها را هم از نظر تاریخی و هم از نظر تطبیقی، در مقایسه با انقلاب‌های اواخر دهه‌ی 1970 نظیر انقلاب ایران و انقلاب نیكاراگوئه بررسی کند.