skip to Main Content
تهران
دولتی که به جای تاریخ، جغرافیا می‌سازد!
۶ مهر ۱۳۹۹
دولت‌ها نتوانسته‌اند تاریخ‌ساز باشند. اما همواره خواهان ساختن جغرافیا بوده‌اند؛ پایتخت را انتقال دهند، آب شور را از دریای عمان به کویر لوت و از دریای (دریاچه) خزر به کویر مرکزی بیاورند، جهت مهاجرت را معکوس کنند، مسکن مهر و ملی بسازند و حاشیه‌نشینی را جمع کنند و...
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗