skip to Main Content
ترس از لوپن، ماکرون را به الیزه فرستاد
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
ماکرون در حالی رئیس‌جمهور فرانسه شد که بسیاری اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی فرانسه از یک سو و اجماع برای شکست لوپن و راه نیافتن او به الیزه را از سوی دیگر، عامل موفقیت ماکرون در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری دانستند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗