skip to Main Content
گفتگو با الیف شفیق نویسنده ترک:
الیف شفق: فراموشی جمعی مردم کشورم را افشا می‌کنم
۲۳ اسفند ۱۳۹۵
الیف شفیق از نویسندگان نامدار ترکیه است. او به تازگی رمان جدید منتشر کرده است. شفیق می‌گوید همیشه تلاش کرده صدای آدم‌های خاموش باشد و از ورای چشمان شخصیت‌های بعید؛ مردمی که به حاشیه رانده شده‌اند، فراموش شده‌اند و دیده نمی‌شوند، داستان‌ها را روایت کند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗