skip to Main Content
گفتگو با اعظم خاتم، جامعه‌شناس شهری، درباره مفهوم «حقِ به شهر» و انتخابات شوراهای شهر
برای تغییر «مسیر» به نیروهای مستقل و فعالان شهری اتکا کنیم
۱۵ مرداد ۱۳۹۶
اصلاح‌طلب‌ها در دوره‌های مدیریتی‌شان، به سیاست‌ رهاسازی توسعه شهری و سپردن آن به مکانیزم بازار تن دادند. به نظر می‌رسد آنها در مورد سیاست‌های اقتصادی‌ـ اجتماعی اداره شهر دارای تفکر مدونی نیستند. آیا وقتی از اقتصاد شهری حرف می‌زنند منظورشان فقط توسعه مال‌هاست؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗