skip to Main Content
نظری انتقادی به کنسرت گروه «ول‌شدگان»
از سه‌راه آذری به پاتایا
۵ شهریور ۱۳۹۸
ول شدگان گروه موسیقی «باحال» که موسیقی سنتی را دست می‌اندازد، پس از اجراهایی در آشپزخانه و اتاق‌خواب به یکی از سالن‌های کنسرت لندن رسیده‌اند. اما این‌ ول‌شدگان چه کار می‌کنند و کارشان به لحاظ اجتماعی و تاریخی چه معنایی دارد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗