در ستایش ادبیات روسیه

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

ادبیات روسیه

تعداد مطالب: 1

در ستایش ادبیات روسیه

در ستایش ادبیات روسیه

«میراث‌داران گوگول» و «یادداشت‌هایی درباره‌ كافكا» دو کتاب تازه با ترجمه سعید رضوانی منتشر شده است. پیش از این گفتگویی با مترجم پیرامون یادداشت‌هایی از کافکا که اثر آدورنو است، منتشر کردیم. یادداشت پیش‌رو بیشتر درباره «میراث‌داران گوگول» شامل چهار مقاله از توماس مان درباره‌ ادبیات روسیه است و ارتباط مضمونی آن با ترجمه دیگر رضوانی.