skip to Main Content
چگونه زندان تزارها سرنوشت رمان روسی را رقم زد
نظم اخلاقی دوزخ
۱۳ دی ۱۳۹۳
 زندان‌های دوران تزار در قرن ۱۹، به طور مداوم پر از شاعر، رمان‌نویس و مقاله‌نویس بود و این پدیده بر نویسندگان روس تاثیری تعیین‌کننده گذاشت. در در نوشته پیش‌رو مهام میقانی تاثیر سرکوب و خفقان و رویکردهای متفاوت حاکمیت زمانه را بر ادبیات روس بررسی و از خلال این بازخوانی تاریخی، دوره‌بندی معمول ادبیات روسیه را به چالش می‌کشد. 
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗