skip to Main Content
اجتناب از بدترین
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
توماس پیکتی در این یادداشت کوتاه به دنبال پاسخ مناسب به بحران ناشی از شیوع کرونا می‌گردد و با اشاره به دولت رفاه و یک سیستم مالیات جهانی، به گونه‌ای ایده‌های خود در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» را ادامه می‌دهد.
بیشتر بخوانید
چگونه آنفلوآنزای دهشتناکِ ۱۹۱۸ در سراسر آمریکا شیوع یافت؟
حقیقت را مدیریت نکنید،‌ حقیقت را بگویید
۱۷ اسفند ۱۳۹۸
جان ام.بری، تاریخ‌نگار و نویسنده‌ کتاب «آنفلوآنزای بزرگ: داستان مرگبارترین همه‌گیری تاریخ»، با بررسی ریشه‌های آنفلوآنزای اسپانیایی و نحوه‌ مواجهه‌ مسئولین با آن، درس‌هایی برای بحران‌ امروز ما دارد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗