skip to Main Content
نوبل ادبیات برای مردم سوریه با جایزه‌ای برای آدونیس
چه ‌کسی نوبل ادبیات ۲۰۱۶ را به خانه می‌برد؟
۱۵ مهر ۱۳۹۵
برخی از صاحب‌نظران معتقدند با توجه به اوضاع سوریه، امسال ممکن است نوبل ادبیات به آدونیس، شاعر ۸۸ ساله سوری برسد. به برخی مواضع او در قبال مسائل دنیای عرب انتقاداتی وارد شده است. امیلی امرایی در این نوشته برخی از مهمترین مواضع آدونیس در قبال مسائل سوریه را مرور کرده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗