skip to Main Content
چگونه در مصرف آب‌های پنهان صرفه‌جویی کنیم؟
۲۴ تیر ۱۳۹۶
برای تولید هر برگه A4 تا رسیدن به شما، یک لیتر آب مصرف می‌شود؟ آیا می‌دانید برای تولید هر کفش چرم زنانه یا مردانه ۸۱۱ لیتر آب مصرف شده؟ آیا می‌دانید برای تولید یک عدد نان سنگگ که هر روز خانواده می‌خورند ۲۰۱ لیتر آب صرف شده؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗