چگونه در مصرف آب‌های پنهان صرفه‌جویی کنیم؟

آرشیو یادداشت‌های

کیهان عرفانی

تعداد مطالب: 1

چگونه در مصرف آب‌های پنهان صرفه‌جویی کنیم؟

چگونه در مصرف آب‌های پنهان صرفه‌جویی کنیم؟

برای تولید هر برگه A4 تا رسیدن به شما، یک لیتر آب مصرف می‌شود؟ آیا می‌دانید برای تولید هر کفش چرم زنانه یا مردانه ۸۱۱ لیتر آب مصرف شده؟ آیا می‌دانید برای تولید یک عدد نان سنگگ که هر روز خانواده می‌خورند ۲۰۱ لیتر آب صرف شده؟