skip to Main Content
گفت‌وگوی برد اونز با زیگمونت باومن
زیگمونت باومن: بحران پناهندگان بحران انسانیت است
۷ مهر ۱۳۹۵
وبسایت «نیویورک‌تایمز» مجموعه مصاحبه‌هایی با فیلسوفان و نظریه‌پردازان انتقادی دربارۀ خشونت ترتیب داده است. در پنجمین مصاحبه برد اوانز مدرس ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه بریستول انگلستان و مدیر پروژۀ تاریخچه‌های خشونت با با زیگمونت باومن، استاد ممتاز جامعه‌شناسی دانشگاه لیدز بریتانیا به گفت‌وگو نشسته است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗