skip to Main Content
در باب نوشتن؛ نوشتن جامعه‌شناختی
۱۵ مهر ۱۳۹۷
جامعه‌شناس از منظر باومن مسئول است؛ نوشتار جامعه‌شناختی نیز از این رو نوشتاری است مسئولانه. این مسئولیت چیزی نیست جز «پرسش مداوم جامعه از خود» چرا که «جامعه بیمار است اگر سوال کردن از خود را متوقف کند».
بیشتر بخوانید
گفت‌وگوی برد اونز با زیگمونت باومن
زیگمونت باومن: بحران پناهندگان بحران انسانیت است
۷ مهر ۱۳۹۵
وبسایت «نیویورک‌تایمز» مجموعه مصاحبه‌هایی با فیلسوفان و نظریه‌پردازان انتقادی دربارۀ خشونت ترتیب داده است. در پنجمین مصاحبه برد اوانز مدرس ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه بریستول انگلستان و مدیر پروژۀ تاریخچه‌های خشونت با با زیگمونت باومن، استاد ممتاز جامعه‌شناسی دانشگاه لیدز بریتانیا به گفت‌وگو نشسته است.
بیشتر بخوانید
Back To Top