آرشیو یادداشت‌های

زیگمونت باومن

در باب نوشتن؛ نوشتن جامعه‌شناختی

در باب نوشتن؛ نوشتن جامعه‌شناختی

در شهر کوچک پوزنان لهستان به دنیا آمد. کودکی‌اش سر نیامده بود که جنگ جهانی دوم آغاز شد. به عنوان یک لهستانی و همچنین یک یهودی آواره شد. به زودی به ارتش مقاومت لهستان پیوست. ابتدا علیه نازی‌ها جنگید. سپس به عنوان چپ‌گرایی ضدصهیونیسم با خانواده‌اش به نزاع پرداخت. از...
زیگمونت باومن: بحران پناهندگان بحران انسانیت است

زیگمونت باومن: بحران پناهندگان بحران انسانیت است

شما بیش از یک دهه بر روی وضعیت اسفناک و بحرانی پناهندگان متمرکز بوده‌اید. توجه شما در کارهایتان خصوصاً به تحقیرها و ناامنی‌هایی بوده است که پناهندگان روزانه به‌طور مداوم با آن‌ها دست‌به‌گریبان‌اند. شما همچنین تأکید کرده‌اید که این مسئلهٔ جدیدی نیست و باید در زمینهٔ...