skip to Main Content
سرکشی و ناامیدی زنان افغان
هرگز فکر نمی‎‌کردم مجبور باشم برقع بپوشم
۳۰ مرداد ۱۴۰۰
برقع در افغانستان با تاریخ حاکمیت طالبان گره خورده؛ گروهی که از نوع پوشش زنان گرفته تا رفت و آمد آنان را در بیرون از خانه، سخت نظارت می‌کردند. این گروه در دهه ۱۹۹۰ زنانی را که بدون برقع و محرم شرعی در بیرون از خانه می‌دیدند، با شلاق مورد لت و کوب قرار می‌دادند. پس از سقوط طالبان زنان دوباره آزادی نسبی خود در نوع پوشش به‌دست آوردند؛ اما اکنون مردم نگران حاکمیت دوباره‌ی این گروه هستند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗