skip to Main Content
گفتگوی زهرا رستگار با محمد امین قانعی‌راد، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران
وضعیت دانشگاه و علوم انسانی در ایران
۲۸ مرداد ۱۳۹۳
سرنوشت دانشگاه در ایران کاریکاتوری از دانشگاه بودن است. ما نیز می‌گویم به روز شود، سرعت علم زیاد است، دانشگاه‌ها به روز شوند. مشکل این است که اصلاً به روز نیستند، در برخی از موارد می‌بینید کتابی که درس داده می‌شود ممکن است آخرین کتاب باشد، از این نظر ما آخرین نظرات را در علوم انسانی و اجتماعی داریم؛ اما این موارد فهمیده نمی‌شود و خوب شناخته نمی‌شود و ما فهم معمولی و درست هم از این موارد نداریم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗