skip to Main Content
«اخراج» هزینه‌ی سنگینِ جنگیدن برای حداقل حقوق قانونی
۱ شهریور ۱۴۰۰
اخراج نمایندگان کارگران و تلاش برای جلوگیری از فعالیت تشکل‌های صنفی به راحتی زیر سایه‌ی قراردادهای موقت امکانپذیر است و درست به همین دلیل است که به صراحت می‌توان گفت که قانون کار ضمانت اجرایی لازم را ندارد.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗