skip to Main Content
مروری بر کارنامه دولتی‌ها در زلزله کرمانشاه
وزارت راه و شهرسازی بدترین عملکرد را در بازسازی مناطق‌ زلزله‌زده دارد
۲۱ آبان ۱۳۹۷
مروری بر کارنامه دولتی‌ها در بازسازی مناطق ‌زلزله‌زده در سالگرد زلزله ۲۱ آبان ۹۶ سرپل ذهاب نشان می‌دهد بسیاری از وعده‌هایی که در روزهای ابتدایی داده شد هنوز اجرا نشده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗