برداشت انسان‌ها از رنج حیوانات

آرشیو یادداشت‌های

زهیر باقری نوع پرست

تعداد مطالب: 1

برداشت انسان‌ها از رنج حیوانات

برداشت انسان‌ها از رنج حیوانات

نگرش غالب در غرب و احتمالاً برخی دیگر از فرهنگ‌ها هنوز این است که انسان‌ها ارزش اخلاقی بسیار بیشتری در مقایسه با حیوانات دارند. به حیوانات به عنوان کالا نگاه می‌شود، می‌توان آنها را خرید و فروخت، می‌توان صاحب آنها بود و حتی هرگونه مقایسه میان انسان و حیوان را توهین‌آمیز می‌دانند بدون اینکه بگویند ارزشی که انسان را از حیوان برتر می‌کند، دقیقاً چیست.