طبیعت امری «غیرطبیعی» است

آرشیو یادداشت‌های

یونس شکیبا

تعداد مطالب: 1

طبیعت امری «غیرطبیعی» است

طبیعت امری «غیرطبیعی» است

اسلاوی ژیژک نظر به تجربه شخصی خود از گرما از فراموشی و طبیعی نبودن طبیعت می‌گوید. و از درسی که ما شاید بتوانیم، گرچه دیر، از گرمایش زمین فرا بگیریم و به کار بندیم.