skip to Main Content
خداحافظ آبادان، سلام بندر رشت
۶ دی ۱۳۹۵
با ادامه روند کنونی و نگاه منفعلانه به تغییر اقلیم در سطح ملی و در سطح مذاکرات بین‌المللی شاهد بحران‌های بسیار جدی در کشور خواهیم بود و باید به تدریج با تمدن جنوب خوزستان و حاشیه خزر خداحافظی کنیم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗