مردان برای امروز می‌سازند، زنان برای فردا

آرشیو یادداشت‌های

یاسمن طاهریان

تعداد مطالب: 1

مردان برای امروز می‌سازند، زنان برای فردا

مردان برای امروز می‌سازند، زنان برای فردا

از پاریس تا رم و بیت‌لحم تا بغداد، موجی از شهردارهای زن سر کار آمده‌اند و گمانه‌زنی‌های قدیمی را درباره چیزهایی که برای شهرها مهم است، تغییر داده‌اند.