skip to Main Content
نگاهی به افزایش تعداد شهردارهای زن در جهان
مردان برای امروز می‌سازند، زنان برای فردا
۵ مرداد ۱۳۹۶
از پاریس تا رم و بیت‌لحم تا بغداد، موجی از شهردارهای زن سر کار آمده‌اند و گمانه‌زنی‌های قدیمی را درباره چیزهایی که برای شهرها مهم است، تغییر داده‌اند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗