در باب جایگاه سینمای شوروی

آرشیو یادداشت‌های

والتر بنیامین

تعداد مطالب: 1

در باب جایگاه سینمای شوروی

در باب جایگاه سینمای شوروی

بنیامین در این مقاله‌ی کوتاه با زبان انتقادی خاص خودش و با بیان انتقادهای سرراست‌تر به این موضوع پرداخته است که چرا دستاوردهای سینمای شوروی در آن دوره، به‌رغم همه‌ی ضعف‌های آن، در خدمت شکل نوینی از آگاهی‌بخشی به توده‌ها بوده است.