skip to Main Content
گزارشی از کودکان بی‌شناسنامه مناطق محروم چابهار
هیچ اداره‌ای احوال زینب را ثبت نمی‌کند
۷ شهریور ۱۳۹۶
بر اساس آمار وزارت کار و رفاه اجتماعی تنها از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ٥٠٠‌ هزار فرزند متولد شده است که بیش از ٢٥٠‌هزار نفر آن ها زیر ١٨‌سال و فاقد شناسنامه‌اند. یکی از مهمترین دلایل فقر کودکان بی‌شناسنامه، نه فقر مادی بلکه فقر حقوقی است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗