skip to Main Content
برای خرید مرغ در اصفهان باید از قبل ثبت‌نام کرد
۱۴ تیر ۱۴۰۰
اینجا در اصفهان نصف جهان؛ برای خرید مرغ باید از قبل ثبت‌نام کرد. شاید باورش سخت باشد، اما روزانه جماعتی در کنار دیوار و خط باریک سایه می‌نشینند تا متصدی ثبت‌نام بیاید و حضورشان را در صف تأیید کند.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗