اهالی «چنار» زیر بار غم خم شدند

آرشیو یادداشت‌های

سیاوش پورعلی

تعداد مطالب: 1

اهالی «چنار» زیر بار غم خم شدند

اهالی «چنار» زیر بار غم خم شدند

جعفر جوان ۲۲ ساله‌ یکی از روستاییانی است که رخت سال نو را با رخت عزا عوض کرده، او در حادثه سیل آذربایجان که ۶ روز از آمدنش می‌گذرد؛ پدر، مادر، دو برادر، دو برادرزاده و برادر زن خود را از دست داده است و تنها بازمانده خانواده ۸ نفره است.