skip to Main Content
رویکرد ما در نحوه تماشای فوتبال متاثر از چه عواملی است؟
وقتی فوتبال تماشا می‌کنیم، چه چیزی می‌بینیم؟
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
تصاویری که ما از بازی فوتبال روی صفحه تلویزیون، موبایل و یا کامپیوترمان می‌بینیم روایت دوربین‌ها از این بازی هستند. این روایت واجد چه ویژگی‌هایی است و چه چیزهایی را درباره دنیای حول و حوش این ورزش پرطرفدار به ما نشان می‌دهد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗