skip to Main Content
گزارشی از آزار و اذیت‌های جنسی علیه زنان دستفروش در مترو
«به مامور مترو گفتم نه! اجناسم را توقیف کرد»
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
زنان دستفروش به صورت روزانه با انواع خشونت‌ مواجه می‌شوند و سیاست‌های قهری مسئولان شهری در خصوص دستفروشی، این خشونت‌ها را شدیدتر می‌کند. متن پیش‌رو گفتگویی است با این زنان برای فهم بهتر شرایطشان.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗