اشاره به نقش احتمالی حکومت شاه در آتش‌سوزی رکس

آرشیو یادداشت‌های

شیدا قماشچی

تعداد مطالب: 1

اشاره به نقش احتمالی حکومت شاه در آتش‌سوزی رکس

اشاره به نقش احتمالی حکومت شاه در آتش‌سوزی رکس

چند سال پیش، سایت ویکی لیکس منتشر کرد. بر اساس این اسناد، چارلز ناس کاردار سفارت آمریکا در تهران در گزارشی محرمانه درباره آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۷، به نقل از یک «منبع آگاه در میان اپوزیسیون مسلح» نوشت که حکومت ایران به طور ضمنی اجازۀ چنین کاری داده است. متن این گزارش را بخوانید.