آنچه با پول نمی‌توان خرید

آرشیو یادداشت‌های

شایسته مدنی

تعداد مطالب: 1

آنچه با پول نمی‌توان خرید

آنچه با پول نمی‌توان خرید

یکی از تازه‌های کتاب در بازار، به مسئله‌ای پرداخته‌است که شاید همه ما به شکلی با آن درگیر هستیم. چه چیزهایی را می‌توانیم و یا نمی‌توانیم با پول بخریم؟ مایکل سندل در کتاب «آنچه با پول نمی‌توان خرید: مرزهای اخلاقی بازار» به همین مسئله پرداخته است. در نوشته زیر مباحث این کتاب و فهرست این کتاب معرفی شده‌است.