سرمایه‌داری آتش‌فشان بیماری است

آرشیو یادداشت‌های

شادی انصاری

تعداد مطالب: 1

سرمایه‌داری آتش‌فشان بیماری است

سرمایه‌داری آتش‌فشان بیماری است

شیوه تولید غذا در جهان چگونه بر اپیدمی‌هایی همچون کرونا تاثیر می‌گذارد؟ آیا برای جلوگیری از چنین همه‌گیری‌هایی لازم است تولید غذای بشر تغییر کند؟ راب والاس، زیست‌شناس تکاملی در این گفتگو به این سوالات پاسخ می‌دهد.