skip to Main Content
گفتگو با راب والاس
سرمایه‌داری آتش‌فشان بیماری است
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
شیوه تولید غذا در جهان چگونه بر اپیدمی‌هایی همچون کرونا تاثیر می‌گذارد؟ آیا برای جلوگیری از چنین همه‌گیری‌هایی لازم است تولید غذای بشر تغییر کند؟ راب والاس، زیست‌شناس تکاملی در این گفتگو به این سوالات پاسخ می‌دهد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗