skip to Main Content
روایتی کوتاه از زندگی پرمناقشه بیماران «ملال جنسیتی»
خواب‌ آشفته ترنس‌‌ها
۱۵ اسفند ۱۳۹۵
بیماران ملال‌جنسیتی (ترنس‌سکشوال‌ها) سال‌ها است که در ایران به عنوان یک بیماری شناخته شده است اما همچنان رفتارها با این بیماران ناعادلانه، متناقض و غیرتخصصی است. مدیران مدرسه بچه‌ها را به دلیل ترنس بودن از مدرسه اخراج می‌کنند. قوانین مشخصی درباره سربازی آنها وجود ندارد. سازمان‌های حمایتگر از این بیماری مشخص نیستند و حمایت‌های روانی از آنها بسیار کم است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗