خنده‌های کودکان را به شهر بازگردانیم

آرشیو یادداشت‌های

ساناز افتخارزاده

تعداد مطالب: 1

خنده‌های کودکان را به شهر بازگردانیم

خنده‌های کودکان را به شهر بازگردانیم

دولتمردان و شهرداری تهران کمترین مسئولیتی برای تأمین نیازهای زنان و نسل فردا در خود احساس نمی‌کنند. باوجود ادعا و افتتاح پروژه‌های نمایشی، در واقعیت شهر تهران به‌شدت قربانی سوداندیشی و بهره‌کشی موضعی شده است و هیچ جلوه‌ای از انسانیت در آن نمی‌توان سراغ گرفت.