skip to Main Content
چوب جادویی ما در مبارزه با نژادپرستی
۲۳ مرداد ۱۳۹۵
در بین موضوعات مختلف حقوق بشری در ایران، نژادپرستی شاید آن موضوعی باشد که پیرامون آن کم‌ترین بحث‌ها، چه در میان مردم عادی و چه در میان دانشگاهیان و فرهیختگان، صورت گرفته است. این سکوت عجیب ناشی از چیست؟ آیا ایرانی‌ها نژادپرست هستند؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗