آرشیو یادداشت‌های

ریحان کاظمیان

شش  بدفهمی اصلی درباره تغییر اقلیم

شش  بدفهمی اصلی درباره تغییر اقلیم

مجادله درباره‌ی تغییر اقلیم تمام شده است. این نتیجه‌ی  یکی از بزرگترین پژوهش‌های علمی است که تاکنون انجام گرفت است، یعنی پژوهش AR5  که بیش از ۲۰،۰۰۰ مقاله‌ی علمی از دانشمندان سراسر دنیا را مورد  بررسی قرار داده است . شواهد انکارناپذیری در حال حاضر ثابت می‌کنند که...