skip to Main Content
تروتسکی در تبعید
۱۵ مهر ۱۳۹۳

تروتسکی در تبعید دومین اثری است که پس از درگذشت دکتر ناصر وثوقی (1301 – 1389)، به یاد او و به همّت خانواده و دوستانش (به ویژه: کامیار عابدی) منتشر می‌شود. نخستینِ آن، شمارة ویژة اندیشه و هنر بود که در سالمرگ بنیان‌گذار نشریه به چاپ رسید و مقالاتی دربارة‌ او را در بر داشت.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗