skip to Main Content
درس‌گفتاری از پدرو کاستا
دری بسته که ما را به حدس زدن وامی‌دارد
۳۱ شهریور ۱۳۹۴
پدرو کاستا، فیلم‌ساز برجسته‌ی پرتغالی از درحاشیه‌ماندگان فیلم می‌سازد. سبک او در فیلم‌سازی خام، ساده و بدون زرق و برق است. در مارس ۲۰۰۴، کارگاهی سه روزه در مدرسه فیلم توکیو برگزار کرد. متن پیش‌رو ترجمه‌ای است از سخنرانی‌های او در دوره ترکیه. در این سخنرانی پدرو کاستا از اولین فیلم‌ و عکس می‌گوید، نسبت مستند و فیلم داستانی را باز می‌کند و از این طریق رویکرد خود به فیلمسازی که به طور خلاصه ثبت واقعیت و زندگی است را شرح می‌دهد. برای مطالعه بیشتر درباره او و کارهایش به پرونده فرهنگ امروز رجوع کنید.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗