skip to Main Content
چگونه مدرسه ما را به دو قشر کارگر و مصرف‌کننده تقسیم می‌کند؟
سرمایه‌داریِ مدرسه
۱۷ خرداد ۱۳۹۷
علی اسعد وطفه، مؤلف کتاب سرمایه‌داری مدرسه در جهانی دگرگون‌شونده، کتاب خود را با عبارتی از داستان «موسم هجرت» اثر ادیب سودانی، طیب صالح آغاز می‌کند: «مدرسه‌ها را بنا کرده بودند تا به ما بیاموزند چطور به‌زبان آن‌ها بله بگوییم.»
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗