اسناد اردوگاه

آرشیو یادداشت‌های

منصور تیفوری

تعداد مطالب: 1

اسناد اردوگاه

اسناد اردوگاه

اردوگاه‌ها و کمپ‌های مهاجرین و پناهندگان برای دولت‌های پذیرنده وظایفی را در بردارد. اما برخورد هر دولت و حکومت با آنها تفاوت‌هایی دارد. در اینجا روایتی از اردوگاه سفید سنگ را در ایران می‌خوانید.