کوچ تهرانی‌ها به حاشیه پایتخت

آرشیو یادداشت‌های

محمدصادق خسروی‌علیا

تعداد مطالب: 1

کوچ تهرانی‌ها به حاشیه پایتخت

کوچ تهرانی‌ها به حاشیه پایتخت

پرند جزیره بزرگی است از آپارتمان‌های سر به فلک کشیده، ساختمان‌های بی‌حساب وکتابی که مثل قارچ رشد کرده و آدم‌ها، ماشین‌ها و هر جمعیت انبوهی را در کام خود می‌بلعد. اینجا ابتدا دارد اما انتها، نه.