skip to Main Content
کوچ تهرانی‌ها به حاشیه پایتخت
۱۱ مهر ۱۳۹۷
پرند جزیره بزرگی است از آپارتمان‌های سر به فلک کشیده، ساختمان‌های بی‌حساب وکتابی که مثل قارچ رشد کرده و آدم‌ها، ماشین‌ها و هر جمعیت انبوهی را در کام خود می‌بلعد. اینجا ابتدا دارد اما انتها، نه.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗