آرشیو یادداشت‌های

منا  رشیدی

خوانشی پسااستعماری از خودزندگینامه علی‌اشرف درویشیان

خوانشی پسااستعماری از خودزندگینامه علی‌اشرف درویشیان

کردها را غالباً جمعیتی بزرگ از مردمی بدون کشور می‌نامند. اکثریتِ جمعیتِ تخمینیِ ۲۵ تا ۳۰ میلیونیِ آنها در غرب ایران، شمال عراق،‌ شرق ترکیه و شرق سوریه به طور همجوار سکنا دارند؛ و به ترتیب ۱۱ تا ۱۵ درصد، ۱۷ تا ۲۰ درصد، ۱۵ تا ۲۰ درصد، ۱۱ تا ۱۴ درصد از جمعیتِ کشورهای...